Aktualny numer

Półrocznik "Facta Simonidis" ukazuje się od 2008 r. Wydawany jest przez Akademię Zamojską. Nawiązuje do wielowiekowego dorobku naukowego Akademii Zamojskiej założonej w 1594 r. przez Jana Zamoyskiego oraz działalności Szymona Szymonowica - humanistycznego poety, autora Sielanek, bibliofila, organizatora drukarni akademickiej.

Czasopismo stanowi forum wymiany wyników badań, miejsce dyskusji i recenzji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii, filozofii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauk o bezpieczeństwie, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych.

Artykuły, recenzje i inne teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim.

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
Wydawca
Akademia Zamojska
ISSN:
1899-3109
eISSN:
2956-4085
DOI:
10.56583

Qries            Licencja:   

 • ARIANTA
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Masters List
 • Most Wiedzy
 • NUKAT
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Scientific Literature (SCILIT)
 • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • WorldCat
Dyscypliny:
 • architektura i urbanistyka
 • filozofia
 • historia
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki polityczne i administracyjne
 • nauki o sztuce
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
MEiN 70 punktów
Index Copernicus 87.16

Ogłoszenia

Index Copernicus - wyższy wskaźnik ICV

2023-09-25

Szanowni Państwo,

z radością zawiadamiamy, że w najnowszej ocenie bazy Index Copernicus czasopismo "Facta Simonidis" otrzymało wskaźnik ICV 2022 = 87.16, zwiększając wartość swojej siły parametrycznej (ICV 2021 = 83.93).

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3176

Dziękujemy Autorom, Recenzentom i wszystkim zaangażowanym za wkład w podnoszenie poziomu naukowego "Facta Simonidis".

Zapraszamy do publikowania!

Czytaj więcej

Nowa punktacja czasopisma

2023-07-18

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że w nowym Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 roku czasopismo "Facta Simonidis" uzyskało 100 punktów.

Dziękujemy Autorom, Recenzentom oraz wszystkim zaangażowanym w podnoszenie poziomu naukowego czasopisma.

Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania oryginalnych artykułów, tekstów źródłowych, recenzji, artykułów recenzyjnych oraz sprawozdań.

 

 

Czytaj więcej

Index Copernicus

2022-09-26

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w najnowszej ocenie bazy Index Copernicus czasopismo "Facta Simonidis" uzyskało wskaźnik ICV 2021 = 83.96, wyższy niż w roku ubiegłym (ICV 2020 = 72.79).

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3176&lang=pl

Dziękujemy Autorom oraz Recenzentom za wkład w podnoszenie poziomu naukowego "Facta Simonidis".

 

Czytaj więcej

Wydawca
Wydawnictwo Akademii Zamojskiej
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel.: +48 84/638 34 44;
tel. kom. +48/ 790 331 087
fax: +48 84/ 638 35 00
Uczelnia
Akademia Zamojska
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 84 638 34 44
fax 84 638 35 00
e-mail: rektorat@akademiazamojska.edu.pl
O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP