br_2023_19_2_cover
Current Issue

The articles published in the "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" magazine include theoretical works as well as the results of analyzes and forecasts of a possibly wide spectrum of socio-economic, spatial and political activity at the regional level. At the same time, the region is treated very broadly - from a unit or group of administrative or geographical units, to a research area isolated by the authors concerning a certain part of a selected country, regions of different countries, and parts of the world.

The electronic version of the journal is its primary version.

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
Publisher
Akademia Zamojska
ISSN:
1644-9398
eISSN:
2956-686X
DOI:
10.56583

WAZ logo       LICENCJA

 • ARIANTA
 • Baza Bibliograficzna Czasopism Ekonomicznych i Gospodarczych (BazEkon)
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journals Masters List
 • Most Wiedzy
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON)
 • Scientific Literature (SCILIT)
 • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • WorldCat
Dyscypliny:
 • architektura i urbanistyka
 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki o Ziemi i środowisku
MEiN 140 punktów
Index Copernicus 74.91

Announcements

Nowy wykaz czasopism naukowych z 2024 r.

2024-01-07

Informujemy, że zgodnie z wyjaśnieniem do nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024 r. ...

Read More

Nowa punktacja czasopisma "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy"

2023-07-20

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r.

Read More

Publisher
Wydawnictwo Akademii Zamojskiej
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel.: +48 84/638 34 44;
tel. kom. +48/ 790 331 087
fax: +48 84/ 638 35 00
University
Akademia Zamojska
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 84 638 34 44
fax 84 638 35 00
e-mail: rektorat@akademiazamojska.edu.pl
About:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP