br_2023_19_1_cover
Aktualny numer

Publikowane w czasopiśmie "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" artykuły obejmują prace teoretyczne jak i wyniki analiz oraz prognoz możliwie szerokiego spektrum aktywności społeczno-gospodarczej, przestrzennej oraz politycznej na poziomie regionalnym. Przy czym region traktowany jest bardzo szeroko – począwszy od jednostki lub grupy jednostek administracyjnych czy geograficznych, aż do wyodrębnionego przez autorów obszaru badawczego dotyczącego pewnej części wybranego państwa, regionów różnych państw, jak i części świata.

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
Wydawca
Akademia Zamojska
ISSN:
1644-9398
eISSN:
2956-686X
DOI:
10.56583

WAZ logo       LICENCJA

 • ARIANTA
 • Baza Bibliograficzna Czasopism Ekonomicznych i Gospodarczych (BazEkon)
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journals Masters List
 • Most Wiedzy
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON)
 • Scientific Literature (SCILIT)
 • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • WorldCat
Dyscypliny:
 • architektura i urbanistyka
 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki o Ziemi i środowisku
MEiN 140 punktów
Index Copernicus 74.91

Ogłoszenia

Nowa punktacja czasopisma "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy"

2023-07-20

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r.

Czytaj więcej

Wydawca
Wydawnictwo Akademii Zamojskiej
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel.: +48 84/638 34 44;
tel. kom. +48/ 790 331 087
fax: +48 84/ 638 35 00
Uczelnia
Akademia Zamojska
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 84 638 34 44
fax 84 638 35 00
e-mail: rektorat@akademiazamojska.edu.pl
O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP