Opłaty, źródła finansowania

Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu w czasopiśmie. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny. Czasopismo "Biografistyka Pedagogiczna" jest finansowane ze środków własnych Fundacji Biografie Codzienności. 

                                     

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SP/0434/2021/1. Okres realizacji projektu: 4 października 2022 r. - 3 października 2024 r. Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji w realizacji strategii rozwoju czasopisma, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz wsparcie obecności czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1