Recenzenci

Zespół recenzentów tomu 6 (2021)

dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Barbara Baraniak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Renata Bednarz-Grzybek, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Tomasz Biernat (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk)
dr hab. Kateryna Binytska, prof. ChAHP (Chmielnicka Akademia Humanitarno-Pedagogiczna, Chmielnickij, Ukraina)
dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Anita Całek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Jacek Chachaj , prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Maria Chodkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. dr hab. Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
prof. dr hab. Marija Czepilowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Alicja Czerkawska, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław)
prof. dr hab. Jarema Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
prof. dr hab. Wanda Dróżka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
prof. dr hab. Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
dr hab. Artur Fabiś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)
dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. PUSS (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica, Piła)
dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAW (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
prof. dr Avital Hecht (Academic College of Education-Gordon, Hajfa, Izrael)
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
dr hab. Barbara Kalinowska-Witek, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
doc. dr Oleksiy Karamanov (Lwowski uniwersytet narodowy im. I. Franki, Lwów, Ukraina)
dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
dr hab. Urszula Klajmon-Lech, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Opole)
dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. PWSZ Głogów (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Głogów)
dr hab. Teresa Krasowska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
dr hab. Marek Kurkowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Danuta Lalak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kaziemierza Wielkiego, Bydgoszcz)
dr Artur Lis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
dr hab. Anna Łosowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Piotr Magier, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Adam Maj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Piotr Mazur, prof. PWSZ Chełm (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm)
ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
prof. dr hab. Jana Moricova (Inštitút Communio, Žilina, Słowacja)
prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (Uniwersytet Śląski, Katowice)
s. dr hab. Maria Loyola Opiela, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Magdalena Piorunek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz (Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Watykan)
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Cieszyn)
dr hab. Krzysztof Rottermund, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
dr hab. Aniela Różańska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Cieszyn)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Izabela Rudzka, prof. UAW (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. UTH Radom (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom)
prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Maria Starnawska (Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Joanna Szady, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Kazimierz Szmyd (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Krosno)
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
dr Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU(Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław)
dr hab. Dorota Wereda prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
dr hab. Anna Maria Żukowska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Alicja Żywczok, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1