Recenzenci

Zespół recenzentów tomu 8 (2023)

 

dr hab. Łukasz Albański, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Pedagogical University of the National Education Commission, Krakow
https://orcid.org/0000-0001-5819-1557

dr hab. Beata Bednarczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-6564-9199

dr hab. Renata Bednarz-Grzybek, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-5033-9163

dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach / Silesian University in Katowice
https://orcid.org/0000-0001-6636-5377

dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0002-3369-9474

dr hab. Barbara Bilewicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0003-1333-095X

dr hab. Tomasz Biernat, prof. WSB Merito
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku / WSB Universities, Gdańsk
https://orcid.org/0000-0001-7875-0045

dr hab. Bogusław Bieszczad, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0003-3216-5515

dr hab. Anna Boguszewska, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0003-0971-1258

dr Teresa Bojarska-Szot
Akademia Zamojska / Academy of Zamość
https://orcid.org/0000-0002-0069-4861

dr hab. Aneta Bołdyrew
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-6121-0816

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH Siedlce
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach / University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
https://orcid.org/0000-0002-8697-5516

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
https://orcid.org/0000-0003-3015-4580

dr Jarosław Cymerman
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-6494-505X

prof. dr hab. Marija Czepil
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-2215-3994

prof. dr hab. Krystyna Chałas
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-8303-5211

ks. dr hab. Rafał Charzyński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8217-7018

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-0416-1691

dr hab. Witold Chmielewski, prof. AIK
Akademia Ignatianum w Krakowie / Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum
https://orcid.org/0000-0001-5816-5586

dr hab. Marta Danecka, prof. ISP PAN
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa / Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
https://orcid.org/0000-0001-8769-1235

dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO
Uniwersytet Opolski / University of Opole
https://orcid.org/0000-0002-7712-3098

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-2227-7102

prof. dr hab. Elżbieta Dubas
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-7803-3369

dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. US
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-6387-8609

dr hab. Artur Fabiś, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Pedagogical University of the National Education Commission, Krakow
https://orcid.org/0000-0002-5624-6232

dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University, Toruń
https://orcid.org/0000-0002-6895-3014

dr hab. Anna Fidelus
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
https://orcid.org/0000-0001-8110-4706

dr Paweł Fijałkowski
Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Warszawa / The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute

dr hab. Przemysław Frąckowiak
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile / Stanisław Staszic State University of Applied Sciences in Piła
https://orcid.org/0000-0002-9522-2030

prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Uniwersytet Śląski w Katowicach / Silesian University in Katowice
https://orcid.org/0000-0002-6329-411X

dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / University of Adam Mickiewicz in Poznań
https://orcid.org/0000-0003-3958-3859

dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / University of Adam Mickiewicz in Poznań
https://orcid.org/0000-0003-4382-6526

dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce
https://orcid.org/0000-0003-1629-5459

dr hab. Małgorzata Grzywacz, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / University of Adam Mickiewicz in Poznań
https://orcid.org/0000-0002-7306-6225

prof. dr Avital Hecht
Academic College of Education-Gordon, Hajfa, Izrael / Academic College of Education-Gordon, Haifa, Israel
https://orcid.org/0000-0003-3771-0711

dr hab. Anna Jabłońska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce
https://orcid.org/0000-0002-0111-7011

prof. dr hab. Grzegorz Jasiński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-2733-6527

dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-1562-6845

dr hab. Edmund Juśko, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University
https://orcid.org/0000-0002-7398-7817

dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / University of Adam Mickiewicz in Poznań
https://orcid.org/0000-0001-6323-8225

dr hab. Barbara Kalinowska-Witek, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-4417-1675

doc. dr Oleksiy Karamanov
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina / Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-0067-0747

dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK
Akademia Ignatianum w Krakowie / Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum
https://orcid.org/0000-0003-4746-3814

dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-8769-840X

o. prof. dr hab. Zdzisław J. Kijas OFMConv.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / Pontifical University of John Paul II, Krakow
https://orcid.org/0000-0002-6717-9303

ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
https://orcid.org/0000-0002-7446-1868

ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
https://orcid.org/0000-0002-3888-7669

dr hab. Bogusław Kopka
Akademia Zamojska / Academy of Zamość
https://orcid.org/0000-0002-6977-2901

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0003-2291-886X

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University, Toruń
https://orcid.org/0000-0002-7950-998X

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Góra
https://orcid.org/0000-0003-2960-8258

ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University, Toruń
https://orcid.org/0000-0002-0500-4954

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
Uniwersytet Śląski w Katowicach / Silesian University in Katowice
https://orcid.org/0000-0002-3359-0647

dr hab. Joanna Król, prof. US
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin
https://orcid.org/0000-0003-4500-9730

dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG
Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk
https://orcid.org/0000-0002-0538-4205

prof. dr hab. Elwira Kryńska
Uniwersytet w Białymstoku / University of Bialystok
https://orcid.org/0000-0001-6181-2414

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski / The Jacob of Paradies University, Gorzów Wielkopolski
https://orcid.org/0000-0002-3046-7555

dr hab. Adam Kucharski, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University, Toruń
https://orcid.org/0000-0003-4444-7704

dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa / Academy of Special Education named after Maria Grzegorzewska, Warsaw
https://orcid.org/0000-0001-9458-8455

dr Olga Kurek
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie / University of Information Technology and Management in Rzeszow: Rzeszów
https://orcid.org/0000-0002-6627-785X

dr hab. Danuta Lalak, prof. UW
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
https://orcid.org/0000-0002-4218-6371

dr hab. Svitlana Loboda, prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences
https://orcid.org/0000-0003-3102-0381

ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-6409-3283

dr hab. Piotr Magier, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-9977-5214

dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin
https://orcid.org/0000-0003-4209-9240

dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce
https://orcid.org/0000-0003-2920-0447

dr Katarzyna Mariańczyk
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-5807-5978

prof. dr hab. Maria Mendel
Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk
https://orcid.org/0000-0002-4022-5402

ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University
https://orcid.org/0000-0002-2055-0152

dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku / University of Bialystok
https://orcid.org/0000-0003-2019-5573

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht
Uniwersytet Śląski w Katowicach / Silesian University in Katowice
https://orcid.org/0000-0001-9354-3730

s. dr hab. Maria Loyola Opiela, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-0077-8985

dr hab. Inna Osadchenko, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku / University of Bialystok
https://orcid.org/0000-0003-0682-5145

dr hab. Julita Orzelska, prof. US
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-2539-1736

dr hab. Robert Opora, prof. UG
Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk
https://orcid.org/0000-0002-1560-4136

dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-4715-9241

dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-5666-4899

dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-5595-2901

dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-0756-4242

dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka
Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Góra
https://orcid.org/0000-0002-8245-9012

prof. dr hab. Roman Pelczar
Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University
https://orcid.org/0000-0002-0612-0009

dr hab. Małgorzata Piasecka, prof. UJD Częstochowa
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie / Jan Dlugosz University in Częstochowa
https://orcid.org/0000-0002-8578-1488

prof. dr hab. Bożena Popiołek
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Pedagogical University of the National Education Commission, Krakow
https://orcid.org/0000-0003-2545-5530

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa / Academy of Special Education named after Maria Grzegorzewska, Warsaw
https://orcid.org/0000-0001-9252-9523

prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce
https://orcid.org/0000-0001-7487-9976

prof. dr hab. Alina Rynio
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4113-7620

dr Stefan Rollnik
Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku, Niemcy / Technische Universität, Braunschweig, Deutschland / Technical University of Braunschweig, Germany
https://orcid.org/0000-0002-2075-6484

dr hab. Ewa Rzeczkowska, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4750-353X

dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach / Silesian University in Katowice
https://orcid.org/0000-0002-0707-7532

dr hab. Sławomir Sobczak, prof. UPH Siedlce
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach / University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
https://orcid.org/0000-0001-5215-0607

ks. dr hab. Adam Solak, prof. APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa / Academy of Special Education named after Maria Grzegorzewska, Warsaw
https://orcid.org/000-0001-9472-4795

dr hab. Elżbieta Stoch
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-9252-9574

prof. dr hab. Marian Surdacki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-4649-8567

dr hab. Joanna Szady, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-6871-5315

dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach / Silesian University in Katowice
https://orcid.org/0000-0002-1504-5602

dr hab. Mariusz Szajda, prof. AS
Akademia Sztuki w Szczecinie / Academy of Art in Szczecin
https://orcid.org/0000-0003-1522-2944

dr hab. Barbara Surma, prof AIK
Akademia Ignatianum w Krakowie / Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum
https://orcid.org/0000-0001-8781-7643

prof. dr hab. Urszula Szuścik
Uniwersytet Śląski w Katowicach / Silesian University in Katowice
https://orcid.org/0000-0003-0817-4868

ks. dr hab. Józef Szymański
Uniwersytet Pomorski w Słupsku / Pomeranian University in Słupsk
https://orcid.org/0000-0003-3799-200X

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-3875-8154

ks. dr hab. Ondrej Štefaňak
Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze / University of Constantine the Philosopher in Nitra, Słowacja
https://orcid.org/0000-0001-9362-993X

dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Góra
https://orcid.org/0000-0003-1699-3679

ks. prof. dr hab. Edward Walewander
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-7826-2332

dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University, Toruń
https://orcid.org/0000-0001-9585-5965

dr hab. Katarzyna Waniek
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-9468-4479

dr hab. Arkadiusz Wąsiński
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0003-1867-8541

dr Monika Wiśniewska
Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk / Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences
https://orcid.org/0000-0002-8877-8807

prof. dr hab. Lech Witkowski
Uniwersytet Pomorski w Słupsku / Pomeranian University in Słupsk
https://orcid.org/0000-0002-9940-5096

dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University
https://orcid.org/0000-0002-2931-5511

o. dr hab. Paweł Zając OMI, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / University of Adam Mickiewicz in Poznań
https://orcid.org/0000-0003-1764-9976

prof. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0001-9935-8659

ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / Pontifical University of John Paul II, Krakow
https://orcid.org/0000-0002-7756-1303

dr hab. Alicja Żywczok, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach / Silesian University in Katowice
https://orcid.org/0000-0003-3994-9558

 

Zespół recenzentów tomu 7 (2022)


dr hab. Łukasz Albański, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Pedagogical University of the National Education Commission, Krakow
https://orcid.org/0000-0001-5819-1557

dr hab. Tamara Bairašauskaitė
Instytut Historii Litwy, Wilno / Lithuanian Institute of History: Vilnius, Litwa
https://orcid.org/0000-0002-4724-7372

dr hab. Renata Bednarz-Grzybek, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-5033-9163

prof. dr hab. Krystyna Chałas
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-8303-5211

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-0416-1691

prof. dr hab. Marija Czepil
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-2215-3994

dr hab. Marta Danecka, prof. ISP PAN
Instytut Studiów Politycznych PAN / Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warszawa
https://orcid.org/0000-0001-8769-1235

prof. dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-9873-5555

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-2227-7102

prof. dr hab. Elżbieta Dubas
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-7803-3369

dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. US
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-6387-8609

dr hab. Artur Fabiś
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Pedagogical University of the National Education Commission, Krakow
https://orcid.org/0000-0002-5624-6232

dr Alicja Fidowicz
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0003-3185-5012

dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
https://orcid.org/0000-0002-4110-9788

dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
https://orcid.org/0000-0001-6571-5304

dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław
https://orcid.org/0000-0003-4382-6526

dr hab. Małgorzata Grzywacz, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / University of Adam Mickiewicz in Poznań
https://orcid.org/0000-0002-7306-6225

prof. dr hab. Jacek Hadryś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznań
https://orcid.org/0000-0001-6109-175X

dr hab. Henryka Ilgiewicz
Instytut Badań Kultury Litwy, Wilno, Litwa / Lithuanian Cultural Research Institute, Vilnius, Litwa
https://orcid.org/0000-0002-4504-5638

dr hab. Anna Jabłońska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce
https://orcid.org/0000-0002-0111-7011

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-5176-8755

doc. dr Oleksiy Karamanov
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina / Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-0067-0747

dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-8769-840X

dr hab. Barbara Kiereś
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-7149-8673

dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-6002-1901

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0003-2291-886X

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Góra
https://orcid.org/0000-0003-2960-8258

dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG
Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk
https://orcid.org/0000-0002-0538-4205

dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu / Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz, Adam Mickiewicz University in Poznań
https://orcid.org/0000-0003-3930-3001

dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD Częstochowa
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie / Jan Dlugosz University in Czestochowa
https://orcid.org/0000-0003-1907-0933

prof. dr hab. Anna Kwak
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
https://orcid.org/0000-0001-7340-6915

dr hab. Danuta Lalak, prof. UW
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
https://orcid.org/0000-0002-4218-6371

dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-0853-7913

dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-6409-3283

dr Katarzyna Mariańczyk
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-5807-5978

prof. dr hab. Bożena Matyjas
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce
https://orcid.org/0000-0002-8266-7516

dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznań
https://orcid.org/0000-0002-7420-7288

prof. dr hab. Maria Mendel
Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk
https://orcid.org/0000-0002-4022-5402

dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University
https://orcid.org/0000-0002-2055-0152

prof. dr hab. Bogusław Migut
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-8832-5429

dr hab. Olimpia Mitric, prof. uniwersytetu
Uniwersytet „Ștefan cel Mare” w Suczawie, Rumunia / Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România / "Ștefan cel Mare" University from Suceava, Romania

dr hab. Piotr Morawski
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
https://orcid.org/0000-0003-2560-1913

dr Janusz Mółka
Akademia Ignatianum w Krakowie / Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum
https://orcid.org/0000-0002-1488-6100

dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0003-1185-9358

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
https://orcid.org/0000-0001-9354-3730

prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-1265-1340

dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-4715-9241

prof. dr hab. Stanisław Palka
professor emeritus Uniwersytetu Jagiellońskiego / professor emeritus of the Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0003-2708-6476

dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka
Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Góra
https://orcid.org/0000-0002-8245-9012

prof. dr hab. Roman Pelczar
Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszów University
https://orcid.org/0000-0002-0612-0009

dr hab. Urszula Pękala
Uniwersytet Kraju Saary, Saarbrücken, Niemcy / Saarland University, German
https://orcid.org/0000-0002-2778-3346

dr hab. Małgorzata Piasecka, prof. UJD Częstochowa
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie / Jan Dlugosz University in Częstochowa
https://orcid.org/0000-0002-8578-1488

dr hab. Jadwiga Plewko
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0003-3267-0220

dr Paweł Popieliński
Instytut Studiów Politycznych PAN / Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warszawa
https://orcid.org/0000-0001-7137-813X

dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński/ Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0001-9527-0879

dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0003-1371-999X

dr hab. Violetta Rodek, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
https://orcid.org/0000-0002-2501-4092

dr Tea Rogić-Mussa
Leksykograficzny Instytut im. Mirosława Krleży, Zagrzeb, Chorwacja / Lexicographic Institute of Miroslaw Krzyska, Zagreb, Croatia
https://orcid.org/0000-0002-5341-1423

dr Marta Rusek
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0001-9592-2478

dr Martyna Rusiniak-Karwat
Instytut Studiów Politycznych PAN / Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-0494-1137

prof. dr hab. Alina Rynio
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4113-7620

dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce
https://orcid.org/0000-0002-7636-704X

prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-1943-6694

dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
https://orcid.org/0000-0002-0707-7532

dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-2828-6691

prof. dr hab. Marian Surdacki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-4649-8567

dr hab. Joanna Szady, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0002-6871-5315

dr hab. Magdalena Szafranek
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
https://orcid.org/0000-0002-4675-2385

prof. dr Jurij Szapował / Yuri Shapoval
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów / National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-2883-6403

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-3875-8154

Ks. dr hab. Ondrej Štefaňak
Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze / University of Constantine the Philosopher in Nitra, Słowacja
https://orcid.org/0000-0001-9362-993X

dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Góra
https://orcid.org/0000-0003-1699-3679

dr hab. Arkadiusz Wąsiński
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0003-1867-8541

dr hab. Dorota Wereda, prof. UPH Siedlce
Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach / University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
https://orcid.org/0000-0003-1084-2212

dr hab. Irena Wodzianowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
https://orcid.org/0000-0001-5058-8015

prof. dr hab. Józef Wołczański
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / Pontifical University of John Paul II
https://orcid.org/0000-0001-6210-1411

dr hab. Alina Wróbel
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-8675-035X

prof. dr hab. Marzenna Zaorska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-4867-770X

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1