Proces recenzji

Procedura recenzyjna w roczniku „Biografistyka Pedagogiczna” opiera się na zasadach anonimowości i etyki zawodowej obowiązujących w świecie naukowym, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Redakcja podczas prac wydawniczych kieruje się następującymi wytycznymi:

Artykuły nadsyłane na adres redakcji (bpredakcja@gmail.com) są analizowane pod kątem poruszanej w nich problematyki; na tej podstawie wybierani są recenzenci.
Recenzenci dobierani są spoza grup badawczych i jednostek naukowych, do których afiliowany jest autor nadesłanego artykułu.
Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów.
Redakcja może poprosić o trzecią recenzję, gdy nadesłany tekst ma charakter interdyscyplinarny lub autorzy dwóch pierwszych recenzji zajmują rozbieżne stanowiska.
Recenzje mają charakter anonimowy, dotyczy to zarówno autorów, jak i recenzentów.
Dokumentem podstawowym w procesie recenzyjnym jest formularz obowiązujący w roczniku „Biografistyka Pedagogiczna”.
Lista recenzentów danego numeru publikowana jest każdorazowo w stopce redakcyjnej pisma.

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1