Otwarty dostęp, licencje, archiwizacja, dane badawcze

Otwarty dostęp 

Otwarty dostęp pozwala na swobodne korzystanie z artykułów naukowych umieszczonych w Internecie, bez prawnych i technicznych ograniczeń. Zezwala on na wykorzystanie artykułów zgodnie z przepisami prawa autorskiego o dozwolonym użytku lub na nieograniczonej wolnej licencji Creative Commons.

Licencje

Artykuły w czasopiśmie objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl) (Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe). Pozwala ona twórcy zachować prawa autorskie, umożliwiając innym kopiowanie i rozpowszechnianie utworu wyłącznie w  celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

Archiwizacja

OJS zapewnia periodykom opis metadanymi dokumentu, identyfikację numerem DOI oraz publikację tekstu w formacie pdf jako osobnego pliku. Teksty są archiwizowane na platformie Open Journal Systems (Akademia Zamojska Czasopisma) https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/.

Autoarchiwizacja

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje artykuły (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w czasopiśmie.

Dane badawcze

Redakcja nie gromadzi danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu.

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1