Program antyplagiatowy

Program antyplagiatowy

 Redakcja czasopisma korzysta z systemu antyplagiatowego (https://www.crossref.org/services/similarity-check/) przy użyciu oprogramowania iThenticate (http://www.ithenticate.com/). System pozwala zbadać domniemane podobieństwo tekstu z tekstami zdeponowanymi przez wydawców korzystających z Similarity Check oraz z publikacjami udostępnionymi w internecie.

W przypadku wykrycia plagiatu redakcja informuje o sprawie instytucję, w której afiliowany jest autor, recenzentów oraz osoby poszkodowane.

              

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1