Aktualny numer

Czasopismo "Biografistyka Pedagogiczna" ukazuje się od 2016 r. Jest periodykiem naukowym, forum wymiany myśli dla badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy (nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki teologiczne), a zajmujących się badaniem biografii i ukazywaniem ich w aspektach pedagogicznych, edukacyjnych i wychowawczych.

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
Wydawca
Fundacja Biografie Codzienności
ISSN:
2543-6112
eISSN:
2543-7399
DOI:
10.56583

         

    fundacja bc                 LICENCJA

 • ARIANTA
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journals Masters List
 • Most Wiedzy
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Scientific Literature (SCILIT)
 • Worldcat
Dyscypliny:
 • historia
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
MEiN 100 punktów
Index Copernicus 95.85

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1