okładka BP 7(2) 2022
Aktualny numer

Czasopismo "Biografistyka Pedagogiczna" ukazuje się od 2016 r. Jest periodykiem naukowym, forum wymiany myśli dla badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy (nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki teologiczne), a zajmujących się badaniem biografii i ukazywaniem ich w aspektach pedagogicznych, edukacyjnych i wychowawczych.

Wydawca
Fundacja Biografie Codzienności
ISSN:
2543-6112
eISSN:
2543-7399
DOI:
10.56583

         

    fundacja bc                 LICENCJA

 • ARIANTA
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Google Scholar
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Index Copernicus Journals Masters List
 • Most Wiedzy
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Scientific Literature (SCILIT)
 • Worldcat
Dyscypliny:
 • historia
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
MEiN 100
Index Copernicus 95.85

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1

Logo Open Access