Data publikacji : 28-11-2023 — zaktualizowane 28-11-2023

„Celem moim było jedynie stać się użytecznym rodakom”

Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi zawkrzeńskiej w świetle odnalezionych Pieśni Ludu dawnej Ziemi Zawskrzeńskiej Władysława Dębskiego (1829-1899)

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie troski o dziedzictwo kulturowe ziemi zawkrzeńskiej oraz prezentacja historii powstania i struktury treściowej spisanych w latach 1879-1886 Pieśni Ludu dawnej Ziemi Zawskrzeńskiej, dotąd nieopublikowanych rękopisów Władysława Dębskiego, przez niektórych badaczy (np. przez Bogumiłę Umińską i Leszka Arenta) uznawanych za zaginione. W tekście przedstawiona jest również postać i twórczość Władysława Piotra Dębskiego (1829-1899), ziemianina, dziedzica i właściciela dóbr Krzywonosi, Dębska i przyległości w pow. mławskim, w parafii Szydłowo, który w swoim życiu, oprócz działalności w gospodarstwie, zajmował się także pisaniem korespondencji i artykułów na temat obyczajowości Północnego Mazowsza, przede wszystkim zaś propagował kulturę ludową i tradycje historycznej ziemi zawkrzeńskiej, obejmującej dawne powiaty: mławski, szreński i niedzborski. Dębski wpisał się w grupę XIX-wiecznych badaczy, etnografów i pasjonatów kultury polskiej, zachęconych m.in. przez Jana Aleksandra Karłowicza do dokumentowania dziejów lokalnych małych ojczyzn. Zebrane przez Dębskiego Pieśni Ludu dawnej Ziemi Zawskrzeńskiej są ważnym świadectwem epoki i bogatym źródłem do dalszych badań nad historią Mazowsza. Do naszych czasów rękopisy Dębskiego, choć figurowały w spisach archiwalnych, nie były szerzej znane i nie poddawano ich poważniejszym analizom, co stanowi pewien brak do nadrobienia we współczesnej historiografii, gdyż zawierają wiele materiałów do opisania lokalnych społeczności w przekazywaniu tradycji i wychowywaniu młodego pokolenia Polaków w czasie, gdy można było walczyć o wolność piórem i poprzez kształtowanie świadomości narodowej. Artykuł jest przyczynkiem do dalszych badań nad tekstami tych pieśni ludowych.
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Kućko, W. (2023). „Celem moim było jedynie stać się użytecznym rodakom”: Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi zawkrzeńskiej w świetle odnalezionych Pieśni Ludu dawnej Ziemi Zawskrzeńskiej Władysława Dębskiego (1829-1899). Biografistyka Pedagogiczna, 8(1), 277–304. https://doi.org/10.36578/BP.2023.08.09

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1