Data publikacji : 28-11-2023 — zaktualizowane 28-11-2023

Portretowanie badanych narracji autobiograficznych: naukowy rygor czy artystyczna ekspresja?

Rozważania w kontekście metody wywiadu narracyjnego Fritza Schütze

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie szeregu możliwości w zakresie rozumienia pojęcia narracja autobiograficzna. W tekście przedstawiona została perspektywa postrzegania wypowiedzi o charakterze autobiograficznym jako konstruktu oraz (re)konstruktu. Autorka skoncentrowała się także na scharakteryzowaniu wybranego toku postępowania analitycznego i interpretacyjnego materiałów autobiograficznych. Uczyniła to w kontekście koncepcji F. Schütze, która wydaje się dogodna w kontekście potrzeby lub chęci prowadzenia ustrukturyzowanej aktywności analityczno-interpretacyjnej.

Słowa kluczowe:

narracja autobiograficzna, wywiad narracyjny, analiza narracjiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Kos, E. A. (2023). Portretowanie badanych narracji autobiograficznych: naukowy rygor czy artystyczna ekspresja? : Rozważania w kontekście metody wywiadu narracyjnego Fritza Schütze. Biografistyka Pedagogiczna, 8(1), 525–538. https://doi.org/10.36578/BP.2023.08.11

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1