Tom 7 Nr 2 (2022)

Biografia w miejscu/miejsce w biografii

red. tomu: Małgorzata Kutyła


Opublikowane: 11-10-2023

Studia i rozprawy

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1